Akty normatywne PZŁ

akty_prawne_head

Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 2 lipca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.
Załącznik do uchwały XXi Krajowego zjazdu Delegatów z dnia 2 lipca 2005 – Statut PZŁ


UCHWAŁA NR 36/2013
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacji zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

UCHWAŁA NR 71/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

w sprawie przyjęcia „Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków”.

UCHWAŁA NR 63/2009
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16-04-2009

w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia: zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

UCHWAŁA NR 96/98
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
z dnia 16 czerwca 1998 r.

w sprawie rozstrzygania spornych strzałów oraz możliwości nakładania kar porządkowych na myśliwych nie przestrzegających zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz innych postanowień wynikających z zasad wykonywania polowania.


Instrukcja Zarządzenie nr 5 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 3.03.1998.r. w sprawie dokumentacji w kołach łowieckich. Załaczniki do instrukcji.


Prawidła strzelań myśliwskich (obowiązują od 01.01.2014.)

Rysunki wszystkich osi 
Oś strzeleckaKrąg strzeleckiPrzelotyZając i dzik w przebiegu , Rogacz – lis

Wzory makiet
Rogacz, lis, dzikWzorcowa metryka strzelań,

Wzór Sprawozdanie z zawodów strzeleckich