Internetowy system aktów prawnych

Sejm

DzU

MP

RzCL

Dzienniki Urzędowe

Rachunkowość

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jednolity)

Łowiectwo

Aktualizacja (luty 2014)
Internetowy system aktów prawnych
Dz.U. 2014 poz. 1901

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Dz.U. 2014 poz. 1900

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

 Dz.U. 2014 poz. 951

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13

 Dz.U. 2014 poz. 228 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
 Dz.U. 2013 poz. 1247 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 Dz.U. 2013 poz. 1226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
Dz.U. 2013 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 628 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1281 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt K 21/11
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1092 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 985 Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 627 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych
Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1548 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1250 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2010 nr 135 poz. 909 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania
Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1321 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania pułapek żywołownych
Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1303 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 80 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1690 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1648 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1646 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2223 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2209 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1066 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 984 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie posiadania, używania, ewidencjonowania i przechowywania w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego
Dz.U. 2005 nr 116 poz. 981 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
Dz.U. 2005 nr 115 poz. 966 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji, umundurowania, oznak i odznak służbowych strażników Państwowej Straży Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego
Dz.U. 2005 nr 96 poz. 820 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich
Dz.U. 2005 nr 85 poz. 731 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 705 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 621 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków łowczych
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych
Dz.U. 2005 nr 61 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Dz.U. 2005 nr 44 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 283 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2439 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2380 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1802 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1778 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1559 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa króliczego i z mięsa zwierząt łownych utrzymywanych na fermach umieszczanych na rynku
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 680 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 841 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 617 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy rozbiorze, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mięsa zwierząt łownych oraz wzorów świadectw zdrowia dla tego mięsa i jego przetworów
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1842 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1775 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1640 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1497 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1392 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1081 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 884 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie – Prawo łowieckie.
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
Dz.U. 2002 nr 13 poz. 127 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1366 Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1079 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 875 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 21 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 20 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 19 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.
Dz.U. 1997 nr 119 poz. 755 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych wymogów kwalifikacji zawodowych, wzorów legitymacji oraz umundurowania strażników Państwowej Straży Łowieckiej, a także szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wzorów oznaki i legitymacji strażnika łowieckiego.
Dz.U. 1997 nr 110 poz. 715 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim.
Dz.U. 1997 nr 63 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia.
Dz.U. 1997 nr 57 poz. 359 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.
Dz.U. 1997 nr 53 poz. 344 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów hodowlanych i rocznych planów łowieckich.
Dz.U. 1997 nr 35 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej.
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 170 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 72 Ustawa z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.
Dz.U. 1997 nr 1 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie rodzaju dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji określonych prawem łowieckim.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu ze znajomości zasad wykonywania polowania i ochrony przyrody dla osób zatrudnionych przez organizatora usług turystycznych obejmujących polowania.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 432 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
M.P. 1995 nr 46 poz. 524 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 września 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie uznania niektórych gatunków dzikich zwierząt za łowne oraz wyłączenia niektórych gatunków ze spisu dzikich zwierząt łownych.
M.P. 1992 nr 10 poz. 72 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.
M.P. 1991 nr 43 poz. 306 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
Dz.U. 1991 nr 21 poz. 90 Rozporządzenie Ministrów Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 marca 1991 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
Dz.U. 1990 nr 31 poz. 182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
M.P. 1989 nr 17 poz. 121 Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
M.P. 1988 nr 30 poz. 275 Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 września 1988 r. w sprawie zezwolenia na polowanie w nocy na niektóre zwierzęta łowne.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 189 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1987 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez niektóre gatunki zwierząt łownych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 121 Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
M.P. 1986 nr 10 poz. 68 Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1986 r. w sprawie nadania statutu zrzeszeniu „Polski Związek Łowiecki”.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 91 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 marca 1984 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.
M.P. 1982 nr 32 poz. 282 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1982 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 162 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1982 r. w sprawie trybu i zasad opracowania oraz zatwierdzenia łowieckiego planu hodowlanego.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 17 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
M.P. 1981 nr 33 poz. 302 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
M.P. 1980 nr 9 poz. 39 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 marca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 147 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1977 nr 28 poz. 121 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie strażników łowieckich.
M.P. 1977 nr 22 poz. 116 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1976 nr 31 poz. 137 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie rejestracji kół łowieckich.
M.P. 1976 nr 15 poz. 71 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 marca 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu „Polski Związek Łowiecki”.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 208 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne.
Dz.U. 1975 nr 38 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie uznania wilka i piżmaka za zwierzęta łowne.
M.P. 1975 nr 36 poz. 217 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie cennika na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1975 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1974 nr 29 poz. 171 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny.
M.P. 1974 nr 27 poz. 163 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1974 r. w sprawie krajowego obrotu zwierzyną żywą oraz skupu zwierzyny ubitej, jej mięsa i skór.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 68 Rozporządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.
M.P. 1973 nr 43 poz. 259 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 października 1973 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1971 nr 30 poz. 270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1971 r. w sprawie nadania niektórym instytucjom państwowym i społecznym uprawnień oskarżyciela publicznego przed kolegiami do spraw wykroczeń.
M.P. 1970 nr 18 poz. 140 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu zrzeszeniu „Polski Związek Łowiecki”.
M.P. 1959 nr 91 poz. 492 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 października 1959 r. w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu „Polski Związek Łowiecki”.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226 Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
Dz.U. 1953 nr 49 poz. 243 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 listopada 1953 r. w sprawie urzędowego badania co do włośni dzików i świń.
Dz.U. 1938 nr 97 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 listopada 1938 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 639 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 grudnia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1936 nr 91 poz. 638 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 grudnia 1936 r. o uznaniu muflonów za zwierzęta łowne.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 22 czerwca 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1936 nr 13 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 lutego 1936 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 536 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1935 nr 86 poz. 535 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1935 r. o zezwoleniu na polowanie na łanię i cielęta jelenia i daniela oraz na sarny-kozy i koźlęta w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 czerwca 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1934 nr 52 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 czerwca 1934 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych zwierząt łownych.
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 28 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 stycznia 1934 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o zezwoleniu na polowania na sarny-kozy, samice jelenia i daniela oraz bażanty-kury.
Dz.U. 1933 nr 35 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 28 kwietnia 1933 r. o zabronieniu polowania na sarny-kozły w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 3 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o przekazaniu wojewodom uprawnienia, zawartego w ust. 2 art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem, oraz o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 9 maja 1931 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 listopada 1931 r. o zezwoleniu na polowanie na łanie jelenia i daniela oraz na sarny-kozy.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 428 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 maja 1931 r. o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niedźwiedzi.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 maja 1931 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem.
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 grudnia 1930 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie, dropie-kamionki (strepety) i wiewiórki.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia roty przysięgi i wzoru oznaki dla strażników łowieckich.
Dz.U. 1928 nr 96 poz. 852 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 listopada 1928 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie, dropie-kamionki (strepety) i wiewiórki.
Dz.U. 1928 nr 45 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 17 marca 1928 r. o przekazaniu wojewodom niektórych uprawnień Ministra Rolnictwa, wynikających z art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 stycznia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o statucie wzorowym spółek łowieckich.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1928 r. o zabronieniu polowania na łosie-byki, dropie i wiewiórki.
Dz.U. 1927 nr 110 poz. 934 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem.
Dz.U. 1924 nr 8 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych od kart łowieckich.

Dodaj komentarz