Spotkanie przedstawicieli Kół Łowieckich Szczecinka

rogacz_10_oliwka

W dniu 25 listopada 2014 odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie szczecineckich kół łowieckich Darzbór, Ostoja, Oszczep i Ponowa. Od dłuższego już czasu przez pojedyncze koła podejmowane były działania w celu integracji kół łowieckich w obszarze szczecinka. Do tych prób należałoby zaliczyć wcześniejsze wspólne spotkania członków Zarządów kół w trakcie polowań, mecze piłkarskie podejmowane pomiędzy kołami a obecnie podnosimy poprzeczkę i chcemy zaprezentować swój dorobek gospodarczy i kulturalny szerszemu odbiorcy, wspólnie na początku poprzez dołączenie się do organizowanych przez Miasto i Gminę Szczecinek imprez okolicznościowych, wspólny udział w działalności wystawienniczej podczas imprez łowieckich i myśliwskich w tym Euroregionalnych Spotkań Myśliwskich w Połczynie Zdroju.

Tematyka ta po raz pierwszy  podniesiona została przez kol. Marka BUBLEJA przed spotkaniem przedstawicieli kół łowieckich w celu organizacji Mszy Hubertowskiej w kościele pw. Św Franciszka z Asyżu. Na spotkaniu temat ten poruszony został również przez kol. Tadeusza PARTYKĘ. Próba podjęcia tego tematu miała miejsce rok temu, również przed obchodami Św. Huberta . Wówczas w spotkaniu uczestniczył również Dyrektor szczecineckiego muzeum pan Jerzy Dudź. Wówczas spotkanie nie przyniosło większego odzewu.

W dalszej konsekwencji podjętych wcześniej decyzji z każdego koła łowieckiego, które wyraziło swój akces udziału w takiej formie działalności oddelegowane zostały po dwie osoby w celu planowania, organizacji oraz realizacji przedsięwzięć podjętych podczas wspólnych spotkań. Koło Łowieckie OSTOJA, a tym samym naszą społeczność, decyzją autonomiczną Prezesa, Nas i Nasze koło reprezentować będą w tej formie działalności kol. Bernard OGRODNICZAK oraz kol. Tadeusz PARTYKA.

Pierwszą przyjętą oraz zaaprobowaną przez wszystkich uczestników zebrania formą wspólnej działalności ma być zorganizowanie polowania w dniu 08 lutym 2015. Pod hasłem „Szkodnik 2015” tego dnia ma odbyć się w każdym kole polowanie zbiorowe na lisa, natomiast zakończenie ma być zorganizowane wspólnie ze wszystkimi uczestnikami polowań oczywiście po wcześniejszym zadeklarowaniu przez każdego z myśliwych udziału w biesiadzie myśliwskiej.

W dalszym etapie działalności planowane jest zorganizowanie wspólnych dla wszystkich kół łowieckich zawodów strzelectwa myśliwskiego na strzelnicy w Manowie oczywiście w formie uproszczonej ograniczając się jedynie do kuli lub śrutu, strzelając do tarczy kozła lub dzika w przebiegu lub też pozostając przy śrucie na przykład na kręgu tę decyzję oczywiście pozostawiamy do wspólnego przedyskutowania i wspólnego przyjęcia.

Na spotkaniu kol Marek Bublej przedstawił dla wszystkich zebranych propozycje rozwinięcia tematyki w zakresie współpracy pomiędzy kołami łowieckimi, jakie udało się uzyskać w trakcie prowadzonych wcześniej rozmów z poszczególnymi członkami naszego koła:

  1. Wspólne raz w roku polowania dla najstarszych myśliwych regularnie kolejno w każdym Kole Łowieckim. Polowania mają być krótkie maksymalnie trzy (3) pędzenia na zakończenie z poczęstunkiem dla myśliwych. (Propozycja kol. Franciszka HRYNIEWICZA)
  2. Organizowanie wspólnej połączonej corocznej wystawy łowieckiej w trakcie Euroregionalnych Spotkań Myśliwskich w Połczynie Zdroju. (Propozycja kol. Jerzego KOLOBUSZA)
  3. Ustalenie wspólnego logo oraz zatwierdzenie jego przez poszczególne Koła Łowieckie. (Propozycja kol. Marka BUBLEJA)
  4. Utworzenie wspólnego odznaczenia zatwierdzonego przez poszczególne Koła Łowieckie a także Walne Zgromadzenia tych Kół. (Propozycja kol. Marka BUBLEJA)
  5. Wspólne organizowanie pikników myśliwskich połączonych z np.: z meczem piłki nożnej, siatkówki lub zawodów strzeleckich (kbks) na terenie Miasta Szczecinek. (Propozycja kol. Piotra SUSIAKA)
  6. Organizowanie wystaw łowieckich połączonych z uroczystościami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku lub też innych instytucji kulturalnych. (Propozycja kol. Jerzego KOLBUSZA i Marka BUBLEJA)
  7. Organizowanie wspólnych Mszy Św. na terenie siedziby Kół Łowieckich lub w ich otoczeniu. Każdego roku w innym kole. Rozpoczynające sezon łowiecki. (Propozycja kol. Jerzego KOLBUSZA i Marka BUBLEJA).
  8. W dalszej perspektywie czasu – Wspólne oddziaływanie na rynek polowań dewizowych. (Propozycja kol. Jerzego KOLBUSZA Marka BUBLEJA)

Należy w dalszych planach naszego dobrowolnego zrzeszenia kół wziąć również pod uwagę oraz zauważyć szczególne znaczenie w tym, iż Muzeum w Szczecinku jako nieliczne w naszym regionie a staraniem Dyrektora Placówki pana Jerzego DUDŹIA, szczyci się własną wystawienniczą salą myśliwską. Tu również jest pole do popisu dla nas, myśliwych. A na stronie Muzeum szczecineckiego czytamy:

„W połowie lat 60-tych ubiegłego wieku narodził się pomysł zorganizowania w Szczecinku Muzeum Kultury Lasu. Zamysł był bardzo ambitny, jak się okazuje zbyt ambitny jak na ówczesne nasze warunki. Jednak gromadzona od 1974 roku zabytkowa broń myśliwska, palna i biała, oporządzenie myśliwskie, stały się jedną ze specjalizacji muzeum. Dziś kolekcja liczy ponad 100 obiektów. Dominuje broń palna, zwłaszcza XIX w., bowiem ten okres w rozwoju broni jest najważniejszy. Liczne są kordelasy i noże myśliwskie, a także oporządzenie myśliwskie. Eksponujemy także inne zabytki łączące się z myślistwem bądź materiałem, bądź tylko zdobieniem. Wydaje się to rzeczą słuszną, jako że myślistwo podobnie jak np. jeździectwo wytworzyło swój własny styl życia i bycia.”

W zbieraniu eksponatów do muzeum ma również swój skromny udział członek naszego Koła Łowieckiego, świadczy to  ewidentnie o tym, iż w „myśliwskich sercach” kultura łowiecka zajmuje bardzo wysokie miejsce.

Podziękowanie

Była to pierwsza broń zakupiona zaraz po zdanym egzaminie łowieckim i przechowywana przez lata w domu jednak chęć zakupu nowej broni i niechęć rozstania się z ta jednostką, spowodowało iż przekazana została do szczecineckiego Muzeum. Dziś nią mogę cieszyć oczy za każdym razem gdy tylko jestem w muzeum.

W tym również powinniśmy mieć swój niebagatelny udział pomnażając dorobek muzeum poprzez dalsze rozwijanie i wzbogacanie ekspozycji wystawienniczej.

Na stronie Koła Łowieckiego DARZBÓR kol. Marek ŁUKASZEWSKI pisze:

„We wtorek 25-go listopada w kwaterze Koła Łowieckiego Darzbór w Szczecinku odbyło się szczególne spotkanie. Wzięli w nim udział przedstawiciele szczecineckich kół łowieckich takich jak Ostoja, Oszczep, Ponowa oraz oczywiście Darzbór. Tematem spotkania był aktywne propagowanie łowiectwa w lokalnej społeczności oraz integracja członków naszych kół poprzez szereg imprez.

Pomysł na nawiązanie dialogu i głębszej współpracy dojrzewał od dawna. Każde z naszych kół prowadzi swoje działania na rzecz promocji łowiectwa jednak pojedyncze koła mają ograniczone możliwości. Stąd dyskusja nad podjęciem wspólnych działań. Reprezentanci kół byli zgodni, iż wspólne działanie i ściślejsza integracja na wielu płaszczyznach da bardziej wymierne efekty. Przykładem tego były chociażby organizowane wspólnie pikniki połączone z rywalizacją sportową między dwoma kołami.

Spotkanie wyłoniło stałych reprezentantów z ramienia kół, którzy będą cyklicznie i regularnie zasiadać do rozmów na temat wspólnych inicjatyw. Z ramienia Koła „Darzbór” reprezentantami wyznaczono prezesa Marka Łukaszewskiego oraz skarbnika Mariusza Śliwickiego. Jednym z pierwszych efektów wspólnych działań będą szczecineckie łowy na drapieżniki w okolicach lutowej pełni, zawody strzeleckie kół ze Szczecinka oraz wspólne wystawy i zawody sportowe.”

Pomysł integracji kół łowieckich w Szczecinku nie jest pomysłem nowym, takie lub też podobne próby podejmowane były wiele lat wcześniej, niektóre z nich  zbiegły się z 70 leciem PZŁ organizowanym w tym czasie w Szczecinku przy olbrzymim wsparciu i udziale Sztabu 20 Dywizji Pancernej stacjonującej w tym czasie w Szczecinku oraz rzeszy żołnierzy – myśliwych z jednostek wojskowych stacjonujących wówczas w Szczecinku między innymi z Batalionu łączności, z Dywizjonu artylerii oraz z Batalionu medycznego nie licząc innych mniejszych jednostek. Działalność powołanego wówczas zrzeszenia kół łowieckich przebiegała z różnym skutkiem, inicjatorem działalności kół w takim kierunku był wówczas kol. Tadeusz PARTYKA. Zrzeszenie to jednak nie przetrwało próby czasu co wiązało się między innymi z planowaną jedną z pierwszych kompleksowych restrukturyzacji w wojsku. I niespełna rok po zawiązaniu tego zrzeszenia, rozwiązane zostało przez jednego z przedstawicieli kół. Dziś pozostało tylko wspomnienie i kilka wyblakłych fotografii.

Poniżej kilka zdjęć dokumentujących wspólne spotkania grupy myśliwych kół szczecineckich. Na zdjęciu mi. wówczas płk. Krzysztof SKARBOWSKI, płk. Józef PASZKIEWICZ, Alfons STACHYRA, Andrzej SADOWSKI, Gerard BARKNECHT, Kazimierz DEPCZYK, Andrzej KROKOSZ, Tadeusz PARTYKA, Wiesław BAJKOWSKI, Eugeniusz TEREFENKO, Kazimierz WEKSEJ,  Jan SUSIAK,  Włodzimierz LECHOWSKI oraz inni.

Album łowiecki-3-6

Album łowiecki-3-7

Album łowiecki-3-13

Spotkanie, które odbyło się w dniu 25 listopada jednak daje nadzieje na powodzenie tego pomysłu, ponieważ do reprezentacji kół weszli ludzie z nowego „zaciągu”, młodzi pełni werwy, zapału i optymizmu, wypełnieni chęciami wspólnej działalności w zakresie propagowania prawidłowego łowiectwa bez „spowalniaczy” merytorycznych, co między innymi wynika z cytowanego tekstu kol. Marka ŁUKASZEWSKIEGO Prezesa Koła Łowieckiego DARZBÓR.

Pokładamy w związku z tym nadzieję, iż reprezentanci naszego Koła Łowieckiego OSTOJA w pełni wywiążą się z ciężaru obowiązków i odpowiedzialności, którą podjęli na siebie reprezentując naszą społeczność w tej formie działalności łowieckiej i myśliwskiej rozwijanej pomiędzy Kołami Łowieckimi Szczecinka DARZBORU, OSTOI, OSZCZEPU i PONOWY.