Niepublikowane jeszcze nigdzie zdjęcia poza kilkoma z pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego OSTOJA w Szałasie myśliwskim w Turowie z kwietnia 1989, uzyskane dzięki nowoczesnej technice komputerowej tzw. digitalizacji negatywów analogowej taśmy filmowej. Wspomnienia muszą być zachowane i w miarę …

Pierwsze WZCz w domku myśliwskim Read more »