„Quousque medio aevi sui stabit, Sanctus Hubertus dona sua dabit” W dniu 9 listopada 2013 roku odbyło się w naszym Kole Łowieckim polowanie Hubertowskie, uczestniczyło w nim wielu naszych kolegów i przyjaciół oraz osoby zaproszone. Polowanie te odbyło się na …

09 listopad 2013 – Polowanie „Hubertowskie” Read more »