I w taki sposób od miejsca jej wybudowania do miejsca posadowienia przejechaliśmy przez niemal wszystkie główne ulice naszego miasta by w ostatecznie ulokować ja przy "Bobrówce".

W dniu dzisiejszym to jest 29.04.2014.r. przy tak zwanej „Bobrówce” w jakimś stopniu dzięki wykonanym w większej ilości przez kierownika Rewiru Czarnobór kol. Tomasza, nowym drabinom jako elementu wymiennego do stojących już od kilku lat w Rewirze Czarnobór ambon. Okazało …

Nowa ambona przy „Bobrówce” Read more »