OGŁOSZENIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządów Okręgowych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie i Nowym Sączu w załączeniu przesyłam plakat promujący konferencję naukową, jaką wspólnie z RDLP Krosno
organizujemy  w dniach 25-27 maja 2022 r. Tematem przewodnim przedmiotowej konferencji jest patriotyzm myśliwych i leśników przejawiający się w biografiach społecznie i historycznie ważnych. Konferencja będzie transmitowana na żywo stąd prośba o upowszechnienie informacji o planowanym przedsięwzięciu naukowym wśród jak największej społeczności myśliwych.
Link do Konferencji to: https://youtu.be/SMQTT0SXp8c
.

Robert Bąk

Łowczy Okręgowy

Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu

tel.: + 48 15 822 60 89

e-mail: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl

www: pzl.tarnobrzeg.pl