KURS NA NA UPRAWNIENIA SELEKCJONERÓW

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, że w dniach 04; 05; 08; 11; 12 czerwca 2022 r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla kandydatów do uzyskania uprawnień selekcjonerskich do wykonywania polowania. Szkolenie zostane przeprowadzone w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie (adres: ul. Myśliwska 10; 76-015 Manowo). Osoby zainteresowane przystąpieniem do szkolenia prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres e-mail zo.koszalin@pzlow.pl oraz dokonanie wpłaty 700,00 zł na konto PZŁ ZO w Koszalinie. Bank Pekao S.A. II O/Koszalin: 39 1240 3653 1111 0000 4188 3312. O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona wniesieniem opłaty za szkolenie.

Darz Bór

Dorota Guźniczak

Referent ZO PZŁ w Koszalinie