Na prośbę Łowczego Krajowego w załączeniu przesyłamy artykuł zatytułowany „Rolnik i myśliwy powinni grać w jednej drużynie”, z prośbą o zapoznanie się z jego treścią. (13.10.2021r.)

Z wyrazami szacunku
Dorota Guźniczak
Referent
Zarząd Okręgowy w Koszalinie
tel.: + 48 94 345 45 52