Ogłoszenie (13.07.2021r.)

Nadleśnictwo Czarnobór w załączeniu przesyła Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.