KOMUNIKAT (06.07.2021r.)

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Koszalinie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określania okresów polowań na zwierzęta łowne, uległ zmianie termin polowań na pióro.

Zgodnie z przepisami polowanie na krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice oraz łyski będą mogły się odbywać w okresie od 1 września do 31 grudnia.

W załączeniu przesyłamy pismo Pana Ministra Edwarda Siarki z dnia 30.06.2021 r.

Z wyrazami szacunku
Dorota Guźniczak
Referent
Zarząd Okręgowy w Koszalinie
tel.: + 48 94 345 45 52