Komunikat w sprawie obowiązku przystrzeliwania broni

Zarząd Koła Łowieckiego Ostoja przypomina ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005r myśliwy powinien dokonać przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią nie będzie organizowane przystrzeliwanie broni przez koło dlatego każdy myśliwy sprawdzenia broni dokonuje we własnym zakresie.

Zaświadczenia o przystrzelaniu na sezon 21/22 prosimy dostarczyć do gospodarzy łowisk do dnia 31.07.21.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 r. w  § 8. stanowi, że myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

1)  używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie;

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku;

3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane;

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana.

Kontakt Strzelnica Manowo: http://www.pzlowkoszalin.pl/index.php?id=20

Strzelnica w Manowie nie udostępnia „Regulaminu Strzelnicy” na stronie internetowej w formie elektronicznej.

Po przybyciu na teren strzelnicy proszę o zapoznanie się z regulaminem i stosowanie się do niego.

KK