Leśna kapliczka Św. Huberta na Szlaku Testamentu Papieskiego

Szlak Testamentu Papieskiego to dobrze znana wśród mieszkańców Szczecinka ścieżka religijno-przyrodnicza. Została otwarta w dniu 18 maja 2005 r. w 85-te urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II .Szlak wyznaczony został na terenie Nadleśnictwa Czarnobór na długości ok. 3,5 km i wyposażony został w 10 tablic, które przedstawiają tekst testamentu Jana Pawła II z wydania polskiego „Losservatore Romano” nr 5 (273) 2005 r.   Wzdłuż całej trasy napotkać można również skromne „leśne kapliczki” autorstwa m.in.  proboszcza kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku księdza Marka Kowalewskiego. Przez wiele lat trasa nie ulegała zmianie, jednak z uwagi na budowę obwodnicy w ciągu drogi S11 trasa ścieżki musiała zostać zmodyfikowana. Obecnie jest nieco krótsza i ma długość ok. 2,5 km. Zmianie również uległa infrastruktura. „Leśne kapliczki” zbudowane głównie z elementów drewnianych – w większości zostały przeniesione, odrestaurowane lub zbudowane od nowa. Również KŁ „Ostoja” w Szczecinku wniosło swój mały wkład w to przedsięwzięcie i dzięki pracy myśliwych i wieloletniej współpracy z parafią i Nadleśnictwem Czarnobór na trasie  stanęła piękna kapliczka Św. Huberta, stylizowana na ambonę myśliwską.  Obecnie ścieżka ma formę pętli zaczyna się na parkingu od strony hospicjum, gdzie furtką wchodzimy na teren parafii, mijamy „zwierzyniec”, a dalej podążając za oznakowaniem wędrujemy w stronę lasu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca!