Nowe obostrzenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19