Prace gospodarcze przy Szałasie Myśliwskim w Turowie

Wiata jak nowa – dzięki koledze Marcinowi Bagińskiemu.

357 358 356