Walne Zgromadzenie Członków Koła

Zarząd KŁ”Ostoja”w Szczecinku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 03 czerwca 2017r.o godz.09:00 w Domku Myśliwskim w Turowie.