Polowanie Hubertowskie

Polowanie Hubertowskie

Dzień 3 listopada w polskiej tradycji łowieckiej związany  jest ze Św. Hubertem. To właśnie tego dnia Koła Łowieckie organizują uroczyste polowania zbiorowe tzw. hubertowskie, zazwyczaj poprzedzone Mszą Świętą, z myśliwską oprawą muzyczną  oraz przy udziale pocztów sztandarowych.

W naszym kole polowanie „hubertowskie” odbyło się w 5 listopada 2016 r. i zorganizowane zostało na dwóch rewirach: Czarnobór  i Turowo. W polowaniu udział wzięło 48 myśliwych , a prowadzili je kol.  Prezes Bernard Ogrodniczak i kol. Łowczy Sławomir Kowalik.

14971887_683888175122118_1881463126_n

Polowanie rozpoczęło się od uroczystego ślubowania kol. Marcina Malinowskiego.
14962231_683888421788760_919523858_n14962832_683888408455428_1037961598_n

 

Dla młodego myśliwego, to bardzo duże wydarzenie. Składający ślubowanie występuje przed szereg myśliwych , zdejmuje nakrycie głowy i klęka na lewym kolanie. Ślubując trzyma w ręce broń, kolbą opartą o ziemię. Za ślubującym na ogół staje opiekun stażysty, w tym wypadku był to honorowy członek koła kol. Tomasz Zięba. I wypowiada słowa przysięgi:

„Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuję uroczyście przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
chronić przyrodę ojczystą,
dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.”

Polowanie przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze a na pokocie znalazły się: 4 jelenie (3 byki i 1 łania), 1 daniel łania, 5 dzików i 1 sarna – koźlę

.14962977_683887755122160_1630627370_n14958791_683887808455488_609342816_n14996440_683887698455499_2070596628_n14971331_683887798455489_1227840569_n14996350_683886895122246_733785597_n
Królem polowania został kol. Irek Salmanowicz, V-ce królem kol. Jan Susiak, a Królem Pudlarzy kol. Artur Bieńkowski.

14938067_683887635122172_263985702_n14996518_683887445122191_1952416829_n14958615_683887138455555_2033012819_n14971439_683887201788882_938475665_n

Oprawę muzyczną zapewnili nasi nowoprzyjęci członkowie kol. Marcin Dudzic i kol. Paweł Sztyler.

14938035_683886911788911_1431544669_n14937089_683887861788816_229810108_n

Hubertowskie łowy zakończyły się wspólną biesiadą w Szałasie Myśliwskim.

14937863_683888311788771_611591867_n 14937916_683887875122148_247509391_n     14958626_683888141788788_1600174458_n     14962963_683888115122124_535755887_n      14971826_683887845122151_1980787984_n    14996399_683888108455458_1673232095_n   14996529_683887838455485_3334178_n14971303_683888081788794_1413093857_n