Prace gopodarcze w rewirze Dzikowo

Prace gopodarcze w rewirze Dzikowo

Prawidłowe zagospodarowanie łowisk ma na celu  przede wszystkim poprawę warunków bytowania zwierzyny  a także, wyposażenie w urządzenia łowieckie służące do dokarmiania zwierzyny i wykonywania  polowania.  Zakres zabiegów hodowlanych uzależniony jest od czynników środowiskowych charakteryzujących dane łowisko.

W rewirze Dzikowo pod czujnym okiem gospodarza kol. Zenona Piecewicza prace gospodarcze wykonywane są przez cały rok. W zależności od potrzeb budowane są nowe ambony oraz poddawane konserwacji lub demontowane stare urządzenia.

dsc00238dsc00138

Dużą uwagę zwraca się na prawidłowe zagospodarowanie poletek łowieckich i pasów zaporowych.

Śródleśne powierzchnie charakteryzują się zazwyczaj słabymi glebami, przez co ich prawidłowe utrzymanie wymaga zintensyfikowania  zabiegów agrotechnicznych. W celu poprawy stosunków fizykochemicznych i biologicznych gleb poletka łowieckie są wapnowane i nawożone. Uprawiane są na nich „atrakcyjne” dla zwierzyny gatunki roślin tj. rzepak czy kapusta pastewna.

dsc00135dsc00236dsc00237

Równie intensywnie prowadzone są prace na pasach zaporowych, których głównym zadaniem jest zatrzymanie zwierzyny w łowisku i ograniczenie wyrządzanych przez  nią szkód w uprawach rolnych. Na pasach zaporowych wykładane są głównie ziemniaki i kukurydza.

dsc00233 dsc00241 dsc00242 dsc00245 dsc00246 dsc00247 dsc00248 dsc00249 dsc00253

Zdj. arch. KŁ”Ostoja”