Miesiąc: maj 2016

Nowe ambony w rewirze Dębowo

Racjonalnie prowadzoną gospodarkę łowiecką w obwodach dzierżawionych przez koła trudno sobie wyobrazić bez wykonywania prac gospodarczych polegających m.in na budowie i naprawie urządzeń łowieckich oraz zagospodarowaniu poletek łowieckich. Fizyczna praca myśliwych, często  w pocie czoła, przynosi wymierne korzyści zarówno dla

Likwidacja Oddziału Zamiejscowego w Koszalinie Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie

Z dniem 9 maja 2016 r. likwidacji ulega działający w Koszalinie Oddział Zamiejscowy Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie. Od tego dnia wszystkie sprawy dotyczące osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń palną będą realizowane bezpośrednio przez WPA

Top