Walne Zgromadzenie Członków Koła OSTOJA

18.04.2015.

Koło Łowieckie ”Ostoja” z nowym zarządem

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego ”Ostoja” w Szczecinku uległ zmianie skład zarządu.
Koło Łowieckie ''Ostoja'' z nowym zarządem

fot. www.ostoja-szczecinek.pl – MAREK BUBLEJ

Powstanie Koła Łowieckiego ”Ostoja” datuje się od 13 kwietnia 1962 roku. Status KŁ został przyjęty przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinku. Duże zasługi w organizacji i powstaniu koła poniósł nieżyjący już Nadleśniczy kol Jan Jan Krywko.

Po ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Łowieckiego Ostoja w Szczecinku zmianie uległ skład zarządu.

Nowy skład przedstawia się następująco:

Prezes – Bernard Ogrodniczak
Łowczy – Sławomir Kowalik
Podłowczy – Piotr Susiak
Skarbnik – Robert Różewicki
Sekretarz – Tomasz Nowacki

Jednocześnie KŁ ”Ostoja” prosi o kierowanie ewentualnej korespondencji na adres:

Koło Łowieckie PZŁ Ostoja w Szczecinku z siedzibą w Turowie
Turowo 86 a
78-400 Szczecinek
skrytka pocztowa 54A

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej www.ostoja-szczecinek.pl autorstwa Marek Bublej.