Polowanie dla gości zagranicznych

Polowanie dla gości zagranicznych

Zdjęcie wspolne1

Kilka słów powitania gości z Holandii: Welcome

W dniach od 08 do 11 włącznie w naszym Kole Łowieckim odbywało się polowanie zbiorowe dewizowe dla gości z Holandii a dokładniej z pogranicza z Belgią – flamandowie. Gościliśmy ich w naszej kwaterze myśliwskiej w Turowie. Polowanie te przypadło w okresie pierwszej w 2015 roku pełni księżyca, jednak odbywało się wyłącznie w dzień przy zorganizowanej nagonce i pełnej obsłudze łącznie z dowozem prowiantu w postaci posiłków regeneracyjnych dla uczestników polowania. Chociaż bez białego śnieżnego puchu, ale za to w fantastycznej słonecznej pogodzie bez wiatru, deszczu i mrozu. Każdy z uczestników – myśliwych otrzymał pamiątkowy dyplom oraz mały suvenir w postaci szalika z wyszytym logo naszego koła. Na dyplomie dokonano zapisu w języku angielskim jednak każdemu z uczestników przyznano tytuł „La chesse du roy” napisanym w języku francuskim zachowując europejskie tradycje zrozumiałe dla każdego myśliwego. W opracowaniu na stronie www, nie podano nazwisk myśliwych flamandzkich z powodu zachowania poufności uczestników polowania dewizowego.

img131

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na zdjęciu: Mark Vorsselmans ze zdobytym przez siebie trofeum, powyżej przyznany jemu dyplom honorowy.

Zapis daty na dyplomie gratulacyjnym zapisany został w konwencji staropolskiej. A dokładnie w takiej jaką spotyka się w datowaniach starych woluminów czyli czterocyfrowy rok dzielimy na połowę a pomiędzy tymi cyframi wpisujemy w liczniku dzień niezależnie od daty zawsze w dwóch cyfrach, natomiast w mianowniku liczbę miesiąca również po dwie cyfry. Gdy czytamy taką datę zawsze w trakcie czytania zakreślamy wzrokiem znak krzyża.

img132

Po drugiej zaś stronie dyplomu znajduje się werset z wiersza Juliana Ejsmonda z tłumaczeniem dowolnym poezji na język angielski. Po drugiej stronie znajduje się wpis: „W tym miejscu gdzie stoi nasz dom w roku 1364 padł ostatni na Pomorzu Tur (Bos primigenius), będący w tamtych czasach najpotężniejszym zwierzęciem Europy” wpisu dokonano w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz duńskim. Ryciny znajdujące się na stronie stanowią wyłącznie wzbogacenie graficzne strony, choć w swojej formie sięgają do Wspólnoty europejskiej i nie tylko.

W tej formie dyplom otrzymało jedenastu uczestników zbiorowego polowania dewizowego. Co w szczególny sposób ubogaca i urozmaica organizowane w naszym kole polowania dewizowe.

Prowadzącym polowanie z ramienia naszego koła był Łowczy kol. Jerzy KOLBUSZ.

Retrospekcja filmowa polowania zbiorowego.

W filmie wykorzystano materiał muzyczny dotyczący hymnu państwowego Holandii. trzeba nam wiedzieć iż jest to najstarszy hymn w nowożytnej Europie, korzeniami sięgający średniowiecza. Na uwagę zasługuje również fakt szczególnego traktowania tradycji łowieckiej w codziennych zachowaniach, choćby podczas wznoszenia toastów, zawsze wznoszone są bez względu na warunki i miejsce lewą ręką.

http://youtu.be/ubFMkq5G_RA

 

Reportaż fotograficzny z polowania dewizowego – zbiorowego.

 Pierwszy dzień polowania (08.01.2015.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolejny dzień 09.01.2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokot pierwszego dnia:
1 jeleń byk
3 łanie jelenia
5 dzików
6 sarn kóz
2 lisy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drugi dzień polowania (10.01.2015)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokot drugiego dnia:
2 jelenie byki
1 łania jelenia
1 sarna koza
1 lis

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kolejny dzień polowania (11.01.2015.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokot trzeciego dnia:
1 łania jelenia
4 dziki (w tym jeden postrzelony)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokot trzydniowego polowania zbiorowego:
pozyskano:
Jeleń szlachetny byk – 3 sztuki;
Łanie jelenia szlachetnego – 5 sztuk;
Dzik 8 sztuk plus 1 postrzelona;
Sarna koza – 6 sztuk;
Lis – 3 sztuki.
Łącznie pozyskano 14 sztuk zwierzyny grubej oraz 3 lisy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poranek dnia 12 stycznia 2015 był ostatnim dniem pobytu grupy flamandów w naszym kole. W godzinach porannych zaraz po spożyciu śniadania udali się w drogę powrotną do domu – do Holandii.