Stan osobowy i przynależność do rewirów

rogacz_10_png

Rok 2014 obfitował w naszym kole w szereg zmian w tym również nastąpiły zmiany w stanie osobowym naszego koła. Na koniec roku 2014 stan osobowy naszego koła to: sześćdziesięciu dwóch (62) członków macierzystych, dziesięciu (10) członków niemacierzystych co stanowi 13,89% ogólnego stanu członków koła oraz pięciu (5) stażystów. Na dzień dzisiejszy tj. 15 grudnia 2014. w rewirze „Czarnobór”, Obwód 123 zarejestrowanych jest piętnastu (15) myśliwych w tym jeden (1) myśliwy niemacierzysty co stanowi 6,67% ogólnego stanu osobowego rewiru, w rewirze „Turowo”, Obwód 123 zarejestrowanych jest dwudziestu (20) myśliwych w tym czterech (4) myśliwych niemacierzystych co stanowi 20,00% ogólnego stanu osobowego rewiru, w rewirze „Dębowo”, Obwód 124 zarejestrowanych jest szesnastu  (16) myśliwych oraz w rewirze „Dzikowo”, Obwód 124 zarejestrowanych jest dwudziestu jeden (21) myśliwych w tym pięciu (5) myśliwych niemacierzystych co stanowi 23,81% ogólnego stanu osobowego rewiru. Ponadto w roku 2014 na staż do Koła Łowieckiego OSTOJA przyjęto pięciu (5) stażystów.

zdjecia

Szczegółowe informacje dla kolegów myśliwych dotyczące poszczególnych przydziałów do rewirów łowieckich zawarte są w załączniku „Myśliwi rewirami” w rozszerzeniu pdf.

Myśliwi rewirami

img103-001img104-001

img106

Materiał opracowała przy współudziale kol. Piotra SUSIAKA – Magdalena BUBLEJ.