Prace gospodarcze w kole

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozsypywanie ziaren kukurydzy łopatą z przyczepki wygląda niczym „złoty deszcz” – a jest to rzeczywiście deszcz „przysmaków” dla dzików.

Wczesnym rankiem w środę 3 września w rewirze Torowo w sektorze siódmym rozgrzany silnik John Deera’a rozkołysał powietrze. Przymocowane urządzenie urządzenie do ciągnika rozrywał kawały ziemi niczym silny bezwzględny pług. Rosnące samosiewki drzew oraz dzikie samoistnie zasiane rośliny leśne zmuszone zostały do ustąpienia miejsca wprowadzonym na pewną głębokość ziarnom kukurydzy stanowiące uzupełnienie bazy żerowej naszym wszendobylskim dzikom, które nie mając zajęcia w lesie chętnie udają się na pola niszcząc tu i ówdzie występujące uprawy szczególnie uprawy kukurydzy, które niestety spędzają nam sen z powiek powstałą wielkością szkód.

Wysypanie kilku kilogramów ziarna kukurydzy w lesie umożliwia zachowanie bez strat dobrych kilu metrów kwadratowych uprawy kukurydzy lub w ostatnich latach coraz bardziej popularnych upraw gryki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jeszcze chwila i ziarno będzie rozsypane i przysypane ziemią.

Zdjęcia z prowadzonych prac gospodarczych w dniu 03.09.2014.r. umieszczone jest na stronie naszego koła: http://ostoja-szczecinek.pl/album-03-29/

W pracach gospodarczych uczestniczyli brali koledzy: Jan i Tomasz KOLAKOWIE oraz Marcin BAGIŃSKI a także autor zdjęć i tekstu Marek BUBLEJ.

Dzień wcześniej to jest drugiego września w Rewirze Dzikowo rozwieziono i ustawiono pod bacznym okiem łowczego Koła Łowieckiego kol. Jerzego KOLBUSZA cztery ambony, zakupione ze środków zebranych od członków Koła Łowieckiego zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków kła Łowieckiego. Wszystkie ambony ustawione zostały po głębokim przemyśleniu traz wędrówek zwierząt najczęściej w sąsiedztwie upraw kukurydzy. Ona to właśnie ze względy na duży areał zasiewy stanowi główne zagrożenie dla bytu ekonomicznego naszego koła. Ustawienie w tak newralgicznych miejscach ambon w zdecydowanym stopniu umożliwi baczniejsze dopilnowanie i zwiększy pozyskanie dzika a za kilka dni umożliwi zdobycie pięknych trofeów jeleni z naszych kniej.