Polowanie 28.05. – 01.06.2014. # Jagt på rådyr bukke

Polowanie 28.05. – 01.06.2014. # Jagt på rådyr bukke

Pierwszego dnia gdy wszyscy czekaliśmy na przyjazd gości do naszego domku myśliwskiego, niespodziewanie odwiedziła nas jaskółka. Dłuższą chwile wirowała poniżej drewnianego sufitu wywijając tylko sobie znane elementy akrobacji powietrznej. Chwilę te uchwyciłem niemal w ostatnim momencie ponieważ zaraz po zgaszeniu światła w pomieszczeniu jaskółka jak szybko pojawiła się w domku tak szybko w niego wyleciała, jednak ślad ten po niej pozostał na krótkim filmie.

På først besøgte dag når vi alle har ventet ankomsten af gæster til vores jagt hytte uventet os sluge. Lange øjeblikke svirrede nedenfor den træloft. Du har fanget øjeblikket næsten i sidste øjeblik, fordi umiddelbart efter udryddelsen af lys i rummet sluge hvor hurtigt syntes i Parlamentet så hurtigt det fløj, men spore den derefter forblev på den korte film.

On the first day when all we’ve been waiting for the arrival of the guests to our hunting cottage unexpectedly visited us swallow. Long moments swirled below the wooden ceiling. You’ve captured the moment almost at the last moment because immediately after the extinction of light in the room swallow how quickly appeared in the House so fast it flew, but track the thereafter remained on the short film.

Kilka zdjęć zamieszczonych na stronie oddaje atmosferę panującą w trakcie polowania.

Czas spędzony wspólnie z myśliwymi z Danii był miłą chwilą, którą pamiętać będziemy przez wiele lat. Może nie każde polowanie było udane jednak atmosfera panująca w tym czasie łagodziła wszystkie uciążliwości. Każdy z myśliwych goszczących w naszym domku spełnił się jako myśliwy. Zmęczenie  i wyczerpanie porannymi podchodami i wieczornymi zasiadkami rekompensowane były doskonałymi trofeami, które w domach myśliwych będą przypominały chwile spędzone w polskich kniejach.

Tid sammen med hunters fra Danmark var et rart øjeblik, du kan huske vi for mange år kan ikke alle jagt var vellykket, men atmosfæren på dette tidspunkt alle aftaget de ankom i generne. Hver af de jægere vært i vores hus har mødt som en jæger. Træthed og udmattelse og hotelservice var fremragende aften blev kompenseret for jagttrofæer, at i hjemmene, jægere vil være minder om øjeblikke i fiskeriet.

The time spent together with hunters from Denmark was a nice moment, you remember we for many years may not all hunting was successful, however, the atmosphere at this time all subsided they arrived in nuisance. Each of the hunters host in our House has met as a hunter. Fatigue and exhaustion through hunting compensated were excellent trophies that hunters in homes will be reminiscent of moments in the Woods.

Retrospekcja polowania dewizowego umieszczona na krótkiej prezentacji oraz znajdujące się w niej komentarze uczestników tego wydarzenia nie wymagają dalszych słów.

Flashback jagt på valutamarkedet kort præsentation og bemærkninger fremsat af deltagerne i denne begivenhed kræver ikke nogen yderligere ord.

Flashback hunting on foreign exchange short presentation and comments made by the participants in this event do not require any further words.