Obwodnica szczecinecka

Obwodnica Szczecinka gotowa w I kwartale 2019 roku? Całkiem realne

Tym tematem opatrzony został artykuł, który ukazała się w lokalnym szczecineckim tygodniku „Temat”. W jakimś stopniu temat który ten artykuł porusza dotyczy naszego Koła Łowieckiego.

Obwodnica

Pełna treść artykułu:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało projekt nowelizacji załączników nr 5 oraz nr 6 do Programu Budowy Dróg krajowych na lata 2011-2015, w których są ujęte projekty priorytetowe do realizacji w perspektywie 2014-2020. Wśród nowych zadań znajduje się m.in. obwodnica Szczecinka w ciągu S11. Obecnie projekt jest przedmiotem konsultacji wewnątrzresortowych. Kolejny etap to przekazanie projektu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Zanim jednak to nastąpi do Szczecinka na zaproszenie senatora Piotra Zientarskiego przyjedzie z wizytą roboczą Adam Zdziebło, wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, który zastępuje Elżbietę Bieńkowską, wicepremier, która jest jednocześnie ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

-Wiceminister obiecał, że przed samym posiedzeniem Rady Ministrów, na którym rozpatrywany będzie temat obwodnicy Szczecinka, przyjedzie z roboczą wizytą, aby się utwierdzić w przekonaniu, że jest o co walczyć –mówi Piotr Zientarski.

Senator w rozmowie nie ukrywa, że walka o szczecinecką obwodnicę jest bardzo trudna. -Z każdego regionu są parlamentarzyści i wszędzie są potrzeby. Nasza „jedenastka” niestety z obiektywnego punktu widzenia, jeśli chodzi o nasilenie ruchu, jest na szarym końcu. Mamy sytuację szczególnie trudną. Obwodnica Szczecinka traktowana jest w ramach przyszłej drogi S11, na którą w najbliższym czasie nie ma szans.

Przed Radą Ministrów do rozpatrzenia będzie, oprócz obwodnicy Szczecinka, kilka innych – konkurencyjnych projektów. Niestety nie ma takiej opcji, żeby wszystkie przeszły. Jak zaznaczył Piotr Zientarski, budowie szczecineckiej obwodnicy bardzo przychylna jest m.in. minister Elżbieta Bieńkowska, bez której nie byłoby szans nawet na to, żeby nasza obwodnica stanęła przed Radą Ministrów. Czy to wystarczy? Wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni.

Gdyby się okazało, że obwodnica Szczecinka zostanie przychylnie potraktowana przez Radę Ministrów i dostanie zielone swiatło to wszystko wskazuje na to, że w I kwartale 2019 roku moglibyśmy jeździć już nową drogą.

Obwodnica Szczecinka jest planowana do realizacji w systemie zaprojektuj i buduj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada już gotową koncepcję programową.

-Jeżeli w najbliższych tygodniach zostanie przyjęty załącznik do programu budowy dróg krajowych, w którym znajdzie się ta obwodnica, będziemy mogli ogłosić przetarg na jej zaprojektowanie i zbudowanie jeszcze w te wakacje –mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA. -W drugim kwartale przyszłego roku powinniśmy podpisać umowę na zaprojektowanie i zbudowanie drogi – oczywiście termin ten jest zależny od przebiegu procedur przetargowych –dodaje.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy na wykonanie projektu drogi oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i od 22 do 26 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na wybudowanie obwodnicy. Biorąc pod uwagę podane powyżej terminy prace budowlane rozpoczęłyby się około połowy 2016 roku, natomiast termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2018 lub I kwartał 2019.

Koszt budowy obwodnicy Szczecinka (około 15 km) szacuje się na około 690 milionów złotych.

obwodnica_szczecinka1

 

Źródło:

http://iszczecinek.pl/artykuly/aktualnosci/obwodnica-szczecinka-gotowa-w-i-kwartale-2019-roku-calkiem-realne