Den første jagtsæson med jagt fra Danmark

Den første jagtsæson med jagt fra Danmark

PIERWSZE W SEZONIE ŁOWIECKIM WSPÓLNE POLOWANIE Z MYŚLIWYMI Z DANII.

W dniach od 10 do 13 maja 2014.r. odbyło się pierwsze w sezonie łowieckim 2014 / 2015 polowanie na kozły. Jak każdego roku pełne komentarzy, wątpliwości i kontrowersji nad ich zasadnością, ale niestety w dzisiejszych realiach gospodarczych niezbędne i konieczne. Pozostawmy aspekty gospodarcze. Przypomnijmy sobie chwile spędzone wspólnie w towarzystwie ludzi zafascynowanych polowaniem i lubiących powracać do Polski spełniać swoje marzenia łowieckie.

daniaFra 10 til 13 maj 2014 første jagt sæson 2014/2015 jagt hjorte bukke. Som hvert år, fuld bemærkninger, tvivl og kontrovers over deres stof, men desværre i dagens økonomiske realiteter nødvendigt og påkrævet. Lad de økonomiske aspekter. Huske øjeblikke tilbragte sammen i selskab med mennesker fascineret af jagt og dem, der ønsker at vende tilbage til polsk tilfredsstille din jagt drømme.