Wiosenne dokarmianie zwierzyny łownej

Wiosenne dokarmianie zwierzyny łownej

Prace wiosenne to nie tylko remonty urządzeń łowieckich, również prace zabezpieczające nowe zasiewy i prowadzone równocześnie uprawy rolne. Wprowadzenie w okresie wiosennym atrakcyjnej paszy soczystej w zdecydowany sposób odciągnie choćby niewielką część zwierzyny dziko żyjącej od miejsc zagrożonych powstaniem szkód łowieckich, jest to i tak zdecydowanie wiele. Powstające w okresie wczesnowiosennym i wegetacji roślin szkody w uprawach spowodowane przez zwierzynę są stosunkowo dotkliwe dla gospodarki kół łowieckich wówczas każda choćby najmniejsza próba odciągnięcia zwierzyny od pól ma konkretne ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie.

Marchew jako pasza dla zwierząt dziko żyjących w okresie wiosennym zdecydowanie zatrzyma zwierzynę w kompleksach leśnych Rewiru Dzikowo, pozostawiając pola uprawne i zabezpieczając je choćby w części przed ewentualnymi szkodami łowieckimi.

Na zdjęciach wysypana marchew w ilości około 14 ton w centralnym miejscy Rewiru Dzikowo z możliwością łatwego i bezpiecznego dojazdu. Marchew pobierana będzie sukcesywnie przez myśliwych na posiadane przez nich środki transportu i rozwożona będzie w miejsca szczególnego zagrożenia powstaniem szkód. Marchew pozyskana została nieodpłatnie od zaprzyjaźnionych firm zajmujących się produkcją rolną. Gro prac związanych z pozyskaniem karmy dla zwierząt oraz jej transport do miejsca składowania wykonane zostało przez kol. Łowczego Jerzego KOLBUSZA.

Kontynuując ten temat, koledzy myśliwi powinni wiedzieć, iż nie każdemu i nie każdej osobie nasza praca się podoba, a szkoda bo nasze działanie ma na celu odciągnięcie zwierzyny od pól i zminimalizowanie powstałych w taki sposób szkód łowieckich. Mam w takim razie propozycje, tym którym się to nie podoba kasa naszego koła z chęcią przyjmie donacje na cele związane z refinansowaniem szkód łowieckich.

Zdjęcia wykonał kol. Zenon PIECEWICZ

/Zdjęcie wykorzystane jako „Ikona wpisu” uległo modyfikacji programami graficznymi w celu uatrakcyjnienia wpisu/