Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne

Wielkanoc

Szanowni Koledzy i Koleżanki!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim koleżankom i kolegom myśliwym pogody ducha, wielu dzików na rozkładzie, samych zielonych punktów na wycenach. Małżonkom myśliwych zaś wyrozumiałości i jak największej radości we wspólnym przebywaniu w łowisku.

Życzymy wszystkim jeszcze raz pogody ducha i tego aby wszyscy spędzili te święta w spokojnej rodzinnej atmosferze, a w lany poniedziałek oderwali się od stołu i chwycili za wiadra z wodą jak nakazuje wiekowa tradycja.

Wesołych Świąt Wielkanocnych – prześlij komuś życzenia

Życzy Wam i sobie Zarząd 
Koła Łowieckiego OSTOJA 
w Szczecinku

Życzenia dla myśliwych naszego Koła Łowieckiego przysłali:

Związek Podhalan w USA.

Wielkanocne Swiynta, Chrystus zmartwych powstoł
Grób pozostoł pusty, Bog wstompiył do Nieba
A nom w tradyciji, na pamiontke zostoł
Tyn zwyk świynconego, kszonu, jojka, chleba
Byśmy Chsześcijanie, w sercak zachowal
Bijoncego dzwonu, głosym Alleluja
Wspolnie tom świynconke, godnie spozywali
Niegze pszy tyj uccie, radość w sercak spszyjo
Ze to Bog zwyciynzył, po śmierci myncyństwa
Swojom Boskom mocom, powstoł dnia trzeciego
Ku niebieskiyj chwale, wiecnego zwyciynstwa
W pokoju, radości, łotworzył nom Niebo
Niechaj ta radość, w sercak zapanuje
Fszystkim nom polowacom, po calutkim świycie
I miyłoś bliźniego, niek wsyndy kroluje
Dej ze Panie Boze pytomy Cie pszecie
Dzisiok pszy tym, wielkim świyncie
A nawet nojwiynksym, kiedy to Pon Jezus
Pszezwyciynzył śmierć i powstoł zmartwych
Fciołek zycyć Wom fszystkim, duzo scynścio
Zdrowio, powodzynio i zadowolynio w całym
Wasym zyciu i na kozdym kroku
Niek ze Jezus Chrystus dzisiok zmartwychstały
Mo nos zawse w swojyj Boskiyj łopiece
Cego zaś pragniecie, niek ze Wom sie stanie
Łod serca Wom zycom syćka Podholanie

 

Zarząd i Pracownicy 
Fabryki Amunicji Myśliwskiej „FAM-PIONKI”

inline

Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych,
spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

więcej