Nowa ambona przy „Bobrówce”

Nowa ambona przy „Bobrówce”
I w taki sposób od miejsca jej wybudowania do miejsca posadowienia przejechaliśmy przez niemal wszystkie główne ulice naszego miasta by w ostatecznie ulokować ja przy "Bobrówce".

W dniu dzisiejszym to jest 29.04.2014.r. przy tak zwanej „Bobrówce”

w jakimś stopniu dzięki wykonanym w większej ilości przez kierownika Rewiru Czarnobór kol. Tomasza, nowym drabinom jako elementu wymiennego do stojących już od kilku lat w Rewirze Czarnobór ambon. Okazało się jednak iż kilka z drabin wykonanych zostało jako dodatkowe stając się tym samym podstawą do wybudowania nowych ambon.

W związku z tym posadowiliśmy wspólnie z kolegami, nową pachnącą świeżością i żywicą sosnową, bardzo przyjemną, osłoniętą od wiatru, niewielką lecz doskonale ulokowaną jeśli chodzi o miejsce ambonę.

Postawienie ambony na wyznaczonym wcześniej miejscu od momentu przywiezienia jej do wbicia ostatniego gwoździa trwało niewiele więcej jak trzydzieści minut.

Jeszcze ostatnie poprawki przymocowanie podpór dobicie ostatnich gwoździ w celu ogólnego wzmocnienia i ambona gotowa jest do użytku.

Budowa od podstaw ambony przeprowadzona została przez naszego kolegę na prywatnym podwórku jednej z posesji w naszym mieście.