Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – Szczecin, dnia 22 lipca 2013. poz 2754 – Akt oraz załacznik2 pliki pdf do pobrania

Uchwała Nr XXVI/362/13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2005 r. Nr 127, poz. 1066, zmiany: Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz.1462, Dz. U. z 2006 r. , Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 223, poz. 1777, Dz. U. z 2011r. , Nr 106, poz. 622)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1.      Dokonuje się podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.

2.      Numeracja, opisy granic, dane powierzchniowe i informacje dotyczące typu, lesistości i organów wydzierżawiających obwodów łowieckich znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3.      Mapa z oznaczeniem granic obwodów łowieckich Województwa Zachodniopomorskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa zachodniopomorskiego
Marek Tałasiewicz

Załączniki:

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/362/13
Opis obwodów łowieckich.
Załącznik nr 2 Mapa obwodów łowieckich Województwa zachodniopomorskiego.

520px-Zachodniopomorskie_powiaty_2005_svg

Opis granic obwodów łowieckich:

Obwód 123

Powierzchnia obwodu: 8284,66 ha Powierzchnia obszarów wyłączonych: 1861.07 ha Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 6423,59 ha, w tym: grunty leśne: 1176,62 ha, w tym:

  • państwowe: 1064,23 ha (Nadleśnictwo Czarnobór 1015,70 ha, Nadleśnictwo Okonek 48.53 ha)
  • niepaństwowe: 112.39 ha (Gmina Szczecinek 112,39 ha) pozostałe grunty: 5246,97 ha (Gmina Szczecinek 4090,55 ha. Gmina Okonek 1156.42 ha) Lesistość obwodu: 14% Typ obwodu: polny Organ wydzierżawiający: Starosta Szczecinecki

Opis granic obwodu:

Granica biegnie od miejscowości Żółtnica szosą na południowy wschód do miejscowości Drawień i stamtąd na południowy zachód przez miejscowość Lotyń i dalej przez Przybysław do przecięcia się szosy i toru kolejowego. Stąd torem kolejowym na północny zachód przez Szczecinek i dalej torem kolejowym na północny wschód w kierunku Białego Boru do przecięcia się torów z szosa Gwda Wielka – Żółtnica. Stąd szosą na południe do miejscowości Żółtnica.

Obwód nr 124

Powierzchnia obwodu: 8734,74 ha Powierzchnia obszarów wyłączonych: 1408.04 ha Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 7326,7 ha, w tym: – grunty leśne: 2922,28 ha, w tym:

  • państwowe: 2771,24 ha (Nadleśnictwo Czarnobór 1932.54 ha, Nadleśnictwo Okonek 0.97 ha, Nadleśnictwo Szczecinek 837.73 ha)
  • niepaństwowe: 151,04 ha (Gmina Borne Sulinowo 72,8 ha. Gmina Szczecinek 78,24 ha)
  • pozostałe grunty: 4404,42 ha (Gmina Borne Sulinowo 663,58 ha, Gmina Szczecinek 3740,84 ha) Lesistość obwodu: 33% Typ obwodu: polny

Organ wydzierżawiający: Starosta Szczecinecki

Opis granic obwodu:

Granica biegnie od miasta Szczecinek torem kolejowym Szczecinek – Piła na południowy wschód do granicy powiatów. Granica powiatów na południe do szosy Wilcze Laski – Lolyń i dalej szosą na zachód do miejscowości Wilcze Laski. Stad na północny zachód drogą w kierunku miejscowości Dziki do jeziora Rymierowo. Środkiem wód jeziora Rymierowo na południowy zachód, a następnie rzeka na południe do drogi gruntowej. Drogą na zachód do szosy i szosa do miejscowości Krągi. Dalej szosą na północny wschód przez miejscowość Jeleń do miejscowości Jelenino. Stąd szosą na północny zachód obok przystanku kolejowego, do miejscowości Mosina. Stamtąd szosą na północny wschód, przez Dębowo. do miejscowości Trzesieka. Stąd szosą na wschód do Szczecinka i jego ulicami: Kościuszki, Jana Pawła II, Wyszyńskiego i Armii Krajowej do toru kolejowego.

Źródło informacji: http://bip.wzp.pl/

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?ID=326974

więcej