Wysokie odznaczenia łowieckie dla kolegów z Ostoi

Wysokie odznaczenia łowieckie dla kolegów z Ostoi

W dniu 4 marca 2014 w Ośrodku szkolenia oraz edukacji ekologicznej przy OHZ w Manowie odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej pod przewodnictwem kol Prezesa Ignacego Jóźwiaka oraz Łowczego okręgowego kol. Janusza Rynkiewicza.

Na zakończenie obrad Okręgowej Rady Łowieckiej dokonano odznaczeń myśliwych z Okręgu Koszalińskiego, którzy uhonorowani zostali wysokimi odznaczeniami łowieckimi za swoja pracę na rzecz Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

ZłomKoło Łowieckie OSTOJA w szpalerze osób odznaczonych reprezentowali koledzy Tadeusz Partyka, który otrzymał najwyższe łowieckie odznaczenie „Złom” za całokształt działalności na rzecz łowiectwa oraz Marek Bublej uhonorowany został Medal hubertMedalem Św. Huberata” za prace na rzecz promowania wizerunku łowiectwa polskiego w środowisku lokalnym oraz społeczeństwie polskim poprzez przedstawianie prawego wizerunku łowiectwa oraz myśliwego jako pozytywnego elementu Zrzeszenia myśliwych jakim jest Polski Związek Łowiecki.

Medale i odznaczenia wręczone zostały przez Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej oraz Łowczego Okręgowego, Okręgu koszalińskiego, treść nadania odznaczeń łowieckich przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego odczytał Sekretarz ORŁow.