Ocena prawidłowości wykonania odstrzałów

Ocena prawidłowości wykonania odstrzałów

W dniu 14 marca 2014. w gościnnej siedzibie Koła Łowieckiego DARZBÓR odbyła się coroczna ocena prawidłowości dokonania odstrzału samców jelenia w Obwodach łowieckich skupionych wokół obszarów administrowanych przez Nadleśnictwa  Szczecinek oraz Czarnobór. Do tej grupy kół można zakwalifikować następujące koła: Darzbór, Ostoja, Oszczep, Ponowa oraz Żubr. Wycena zakończyła się oficjalnym poczęstunkiem na który zaproszeni zostali przedstawiciele kół łowieckich biorących udział w ocenie prawidłowości dokonania odstrzału samców – jeleni byków oraz klasyfikacji wyceny trofeum łowieckiego.

Pierwszym kołem ocenianym w tym roku było nasze Koło Łowieckie OSTOJA ze swoimi trzema (3) wieńcami z obwodu 123 oraz ośmioma (8) z obwodu 124. Wszystkie klasyfikacje otrzymały pozytywne oceny co stawia nas w bardzo dobrym „świetle”. Dojrzałość oceny wieku podejmowanej podczas polowania odnosi się w pełnej rozciągłości do oceny prawidłowości dokonania odstrzału a co za tym idzie prawidłowej oceny umiejętności myśliwego.

Po przeprowadzeniu wyselekcjonowanej wyceny trofeów łowieckich – wieńców jeleni pod względem punktacji medalowej, na jedenaście  wieńców zakwalifikowano dwa (2) wieńce jeden kol. Jerzego KOLBUSZA, który ze względu na krótki okres który mina od daty pozyskania wyceniany będzie w późniejszym terminie oraz drugi wieniec pozyskany przez kol. Piotra SUSIAKA, który zakwalifikowany został wg punktacji CIC i otrzymał 175 pkt.

Punktacja CIC

Przyjęta klasyfikacja punktowa wg punktacji CIC wskazuje na przedział 170,00 – 189,99 jako na medal brązowy. W związku z powyższym składamy myśliwskie gratulacje dla kol. Piotra SUSIAKA, „DarzBór” kol. Piotrze, za pozyskanie jelenia byka, który według wyceny komisji kwalifikuje się na medal brązowy.

Retrospekcja z wyceny trofeum łowieckiego (Film z lektorem)