Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – Szczecin, dnia 22 lipca 2013. poz 2754 – Akt oraz załacznik2 pliki pdf do pobrania Uchwała Nr XXVI/362/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału Województwa Zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.  Na podstawie art. 18 …

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Read more »

Niepublikowane jeszcze nigdzie zdjęcia poza kilkoma z pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego OSTOJA w Szałasie myśliwskim w Turowie z kwietnia 1989, uzyskane dzięki nowoczesnej technice komputerowej tzw. digitalizacji negatywów analogowej taśmy filmowej. Wspomnienia muszą być zachowane i w miarę …

Pierwsze WZCz w domku myśliwskim Read more »

Na jednej ze stron naszego koła [ http://ostoja-szczecinek.pl/myslistwo-w-prasie-oraz-w-sieci/  Temat nr 22 ] umieszczone zostały materiały dotyczące petycji w sprawie ochrony bocianów. Aspekt ochrony bocianów na stronie poświęconej kołu łowieckiemu może w jakiś sposób nie pasuje do ogólnej tematyki jednak mając na …

Głos w sprawie bocianów Read more »

W dniu 14 marca 2014. w gościnnej siedzibie Koła Łowieckiego DARZBÓR odbyła się coroczna ocena prawidłowości dokonania odstrzału samców jelenia w Obwodach łowieckich skupionych wokół obszarów administrowanych przez Nadleśnictwa  Szczecinek oraz Czarnobór. Do tej grupy kół można zakwalifikować następujące koła: …

Ocena prawidłowości wykonania odstrzałów Read more »

W dniu 4 marca 2014 w Ośrodku szkolenia oraz edukacji ekologicznej przy OHZ w Manowie odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej pod przewodnictwem kol Prezesa Ignacego Jóźwiaka oraz Łowczego okręgowego kol. Janusza Rynkiewicza. Na zakończenie obrad Okręgowej Rady Łowieckiej …

Wysokie odznaczenia łowieckie dla kolegów z Ostoi Read more »