90 lecie Polskiego Związku Łowieckiego

90 lecie Polskiego Związku Łowieckiego

W dniu dzisiejszym to jest 26 października 2013 roku, mija dziewięćdziesiąta rocznica powstania Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z powyższym wszystkim kolegom myśliwym Zarząd Koła Łowieckiego OSTOJA w Szczecinku składa serdeczne życzenia obfitych łowów, łaski i wspomożenia Św. Huberta, Św. Eustachego i Św. Michała patronów myśliwych, łowców i leśników, wspaniałych spotkań w gronie współtowarzyszy łowów, a także wspaniałych wrażeń z każdego pobytu w kniei.
Ponadto zrozumienia naszych pragnień przez nasze współmałżonki.

90 lat PZŁ

Zarząd Koła Łowieckiego OSTOJA w Szczecinku.