Sezon polowań na jelenie – byki

jelen-rosliny-rogiChoć główny sezon (Big game) polowań rozpoczyna się z dniem pierwszego października, to mimo to miesiąc wrzesień jest tym pierwszym miesiącem w jesiennym sezonie łowieckim, który rozpoczyna się rykowiskiem jeleni, pięknymi przeżyciami, doświadczeniami, pierwszym użyciem rogu myśliwskiego lub muszli trytona jako wabika i pierwszymi strzałami.
By nie wpaść w kłopoty podczas wyceny wieńców jeleniowatych przed komisją w miesiącu marcu przyszłego roku poniżej podaje kryteria wyceny poroży byków jeleni.

Klasa wieku

Poroże

Opis poroża

cena

rok życia

I klasa
wieku

1 poroże
2 rok życia

szpicaki o długości tyk do 20 cm, tj. do średniej długości łyżek;


O

szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek;

X

szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne – niezależnie od długości;

XX

2 poroże
3 rok życia

ósmaki nieregularne i poniżej tej formy;

O

ósmaki regularne;

X

byki powyżej regularnego ósmaka;

XX

3 i 4 poroże
4-5 rok życia

wszystkie byki niekoronne;

O

wszystkie byki jednostronnie koronne,

X

wszystkie byki obustronnie koronne;

XX

II klasa wieku

5-9 poroże
6-10 rok życia

wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej – 3,5 kg ( ustalonej dla okręgu);

O

byki obustronnie koronne o masie poroża od .3,5 kg do 4.0 kg (ustalonej dla okręgu);

X

byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,0 kg (ustalonej dla okręgu) i wszystkie byki obustronnie koronne medalowe;

XX

III klasa wieku

10 poroże
i powyżej

11 rok życia
i starsze

wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4,0 kg (ustalonej dla okręgu) oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny;

O

byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,0 kg (ustalonej dla okręgu) lecz niemedalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny;

X

byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny;

XX

Ustalenia dodatkowe

  1. Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 5,00 kg (ustalonej dla okręgu).
  2. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
  3. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.

 jelen_ocena_wieku

Jednocześnie informujemy iż rozpoczęło się polowanie dewizowe  w dniu 05 września i trwać będzie do 09.09.2013. na całym obszarze Koła Łowieckiego. W związku z tym Zarząd postanowił wyłączyć z polowań sektory lub ambony w wymienionych poniżej rewirach w okres od 01.09.13 do 31.10.13

Rewir Dzikowo –poletko Przełęg sek. 6, poletko Krągi sek.7, poletko za kol Rośinskim sek.3, oraz sektor 8 od strony Przyjezierza.

Rewir Dębowo – sektor 4 ambona przy oczku wodnym i łąka kol. Sikorzyńskiego.

Rewir Turowo – cherkówka, ambona na rowach, łąka Omulna, sek. 8 Wasieczko

Rewir Czarnobór – poletko za Dyrektorem, kępa Broszki